Pazarlama / Marketing

 • Mevcut durum analizi
 • Kurumsal vizyon ve stratejilerinin belirlenmesi
 • Marka vizyon ve stratejilerinin belirlenmesi
 • Marka iletişim planlarının belirlenmesi (360 derece)
 • Marka hedeflerinin ve KPI’ların oluşturulması
 • İş planlarının uygulama sürecinin takibi
 • Ölçümlenmesi ve raporlanması
 • Analyse the current situation
 • Identify the company vision and strategies
 • Identify the brand vision and strategies
 • Define marketing communication plans (360°)
 • Identify KPI’s, company and brand targets
 • Interim support
 • Quantify and report of the work plans

Satış / Sales

 • Satış stratejisinin belirlenmesi
 • Ticari pazarlama ve satış destek faaliyetlerinin belirlenmesi
 • Satış uygulamalarının belirlenmesi
 • Kanal yönetim stratejisinin belirlenmesi
 • Satış ekibi prim modelinin belirlenmesi
 • Define sales strategies & sales models
 • Planing of trade marketing and sales support activities
 • Define sales conditions
 • Channel management strategies (modern & traditional trade)
 • Define sales team incentive programs for the sales team

Perakende / Retail

 • Konsept geliştirme
 • Marka geliştirme ve marka inşa etme
 • Franchising stratejisi ve modelinin belirlenmesi
 • Fizibilite hesaplama
 • Market analizi
 • P&L ve ROI analizi
 • IT stratejisi
 • Yasal prosedür yönetimi
 • Concept development
 • Brand development & brand building
 • Define franchising strategies & create customized models
 • Feasibility
 • Market analysis
 • P&L and ROI analysis
 • IT strategy
 • Legal procedure management

Yurt Dışı Açılım / Global Expansion

 • Potansiyel pazarların belirlenmesi
 • Pazar dinamikleri ve rekabet analizi
 • Tüketici beğeni ve beklentilerinin analizi
 • Ürün portföyünün adaptasyonu
 • Satış hedeflerinin belirlenmesi
 • Satış modelinin belirlenmesi
 • P&L çalışmaları
 • Uygun dağıtım modelinin belirlenmesi
 • Uygun satış kanallarının belirlenmesi
 • Ürün portföyünün listelenmesi
 • Marka iletişim planlarının hazırlanması
 • Tüm faaliyetlerin takibi ve raporlanması
 • Analyze and identify potential markets
 • Analyze market dynamics and competition
 • Analyze consumer preferences, behaviours and expectations
 • Product potfolio adoptation and localization
 • Define sales targets
 • Define sales models
 • P&L analyses
 • Define distribution model
 • Define sales channel
 • Manage listing process
 • Prepare 360 degree brand communication plans
 • Follow-up and reporting

Dijital / Digital

 • Sosyal medya yönetimi
 • İçerik üretimi
 • Dijital takip ve itibar yönetimi
 • Sosyal medya uygulama tasarımı
 • Mobil uygulama tasarımı
 • Websitesi ve hizmet tasarımı
 • Social media services
 • Social media content
 • Digital monitoring and relations
 • Facebook app design
 • Mobile app design
 • Web and services design

Murat Tolga Eser

Uzmanlık alanı olan pazarlama, perakende ve iş geliştirme alanlarında Eczacıbaşı, Doğuş Otomotiv, Ülker-Yıldız Holding, Eurosis Consulting gibi firmalarda 20 sene deneyimi bulunuyor.

Farklı disiplinlerden ekiplere liderlik ederek, fark yaratan pazarlama programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında; fikir aşamasından orta ve uzun vadede sonuçlara ve stratejik hedeflere ulaşılmasında başarıları bulunuyor.

Pazarlama ve perakende alanındaki birçok yaratıcı uygulaması ulusal ve uluslarararası alanlarda ödül kazanmıştır. GPD (Gıda Perakendecileri Derneği) aktif üyesi ve AMPD (Alışveriş Merkezi Perakendecileri Derneği) geçmiş üyesidir.

Uzmanlık Alanları:

 • İş Stratejisi
 • Yeni İş Geliştirme
 • Strateji ve Planlama
 • Marka Vizyonu
 • İnovasyon
 • Marka İletişim
 • Fiyat Stratejisi
 • Perakende Stratejisi
 • M&A,P&L Yönetimi
 • Konsept Oluşturma
 • IT Yapılandırma
 • İK Stratejisi
 • Gayrimenkul Stratejisi

Senior marketing, retail and business development executive with 20 years of diversified experience in companies including Eczacıbaşı, Doğuş Otomotiv, Ulker-Yıldız Holding, Eurosis Consulting etc.

Proven track record in developing and administering top-notch marketing and retail programs and leading multidiscipline teams to achieve strategic objectives from initial idea to mid and long term conclusion.

A number of creative implementations on marketing and retail fields resulted in award winning projects both national and international levels. Active member of the board at GPD (Food retailers Council) former member of the board at AMPD (Shopping Mall retailers Council)

Expertise:

 • Business Strategy
 • New Business Development
 • Strategy and Planing
 • Brand Vision
 • Innovation
 • Brand Communication
 • Pricing Strategy
 • Retail Strategy
 • M&A, P&L Management
 • Concept Creation
 • IT Structure
 • HR Strategy
 • Real Estate Strategy

Marka Uzmanlığımız / Our Branded Expertise