Günümüzde hızla artan nüfus sebebiyle su sıkıntıları ve halk sağlığının yanı sıra çevre sağlığı endişeleri nedeniyle dünyanın birçok yerinde yeni atık su arıtma teknolojilerine olan talep artmaktadır. Bir çok ülke hâlâ temel sıhhi tesisat eksikliği yaşamakta ve yalnızca nüfusun bir kısmı geleneksel kanalizasyon hizmeti alabilmektedir.

BİOWİSH™ Teknolojisi dünyanın birçok bölgesindeki ülkelere atık su arıtma ihtiyaçlarını karşılayacak basit, uygun fiyatlı ve çevre dostu bir çözüm sunmaktadır. Net sonuçlar çok çeşitlidir: iyileştirilmiş su kalitesi, koku azalması, hiçbir altyapı maliyetinin olmaması, minimal ekipman masrafı ve insanlar için çok daha sağlıklı koşullar.

BİOWİSH TEKNOLOJİSİ NEDİR?

BİOWİSH™ teknolojisi mikro organizmalar, enzimler ve kofaktör- lerden oluşan özgün bir karışımdan güçlü bir bileşim biyokatalisti yaratır. Bu bileşim biyokatalisti var olan atık su biyolojisi ile bir arada olarak reaksiyon oranlarını güçlendirir ve böylece daha etkili bir biyolojik arıtma işlemi elde eder.

Bu teknoloji, yeni bir alan olan ve atık su arıtma sorunlarına basit, düşük maliyetli ve yüksek bir sermaye gerektirmeyen bioaugmen- tation (biyo-güçlendirme) alanına dahildir.

BİOWİSH™ teknolojisinde özgün olan, bakterilerin yeni bir atık akışına adapte olmak için gereken süreyi kısaltma kabiliyetidir. BİOWİSH™ teknolojisi yük ve akış değişimine karşılık hızlı bir biyolojik tepki sağlayarak, atık akışına özel ürün formülasyonlarına dayalı geleneksel biyo güçlendiricilerin yanında fark yaratır. Bu ürünlerde kullanım için daha uzun sürelere ihtiyaç vardır ve de alt katman değiştiğinde etkisiz hale gelebilmektedirler.

Üstelik geleneksel kimyasal yöntemler de yalnızca Biyolojik Oksijen ihtiyacının(BOİ) çözünmeyen bileşimleri üzerinde etkilidir. Çoğu zaman çözünebilen BOİ’yi azaltmak için tehlikeli ve maliyetli kimyasalları uygulamak gerekebilir. BİOWİSH™ teknolojisi BOİ’nin hem çözünen hemde çözünmeyen bölümlerine uygulanır ve bunu yaparken polimer kullanımını ve taşıma maliyetlerini azaltır ayrıca tehlikeli kimyasallarla uğraşmanın getirdiği sağlık ve emniyet risklerini ortadan kaldırır.

PATOJEN AZALTICI ETKİ

BİOWİSH™ teknolojisi toplumlara, dere veya başka umumi su kanallarında su ile taşınan patojenlerin azaltılması gibi önemli sağlık faydaları sağlayarak buna bağlı hastalık vak’alarının azalmasına destek olur.

BİOWİSH™ enzimleri, suda genellikle patojenler için gıda görevi yapan organik maddelerin ayrışmalarını artırır, ikinci olarak BİOWİSH™ enzimlerinin doğal pıhtılaştırıcı özellikleri suyun bulanıklığını azaltarak patojen yükünü düşürür.

BİOWİSH™ AQUA FOG isimli ürünün ekstra faydası ise; Yağ ve gres parçalamaya yardım eder. Yağ ve Gres’in yanında askıda katı maddeleri, azotlu maddeleri ve bir çok çeşitli kontaminantları parçalayarak atık su arıtma tesislerinin genel etkinliğini iyileştirir.

BİOWİSH™ AQUA FOG, yoğun miktarda yağ, gres ve hidrokarbon içeren atık suları işleyen aerobik arıtma sistemleri, çözülmüş havalı yüzdürme üniteleri, yağ ayırıcılar ve yağ tutucuları için kesin etkili bir ürünümüzdür.

BİOWİSH™ KULLANIMI SONUCUNDA ELDE EDİLEN FAYDALAR

  • Genel su kalitesini iyileştirir.

  • Kokuları, sinekleri ve çevreden gelen şikayetleri azaltır.

  • Su ile taşınan patojen riskini azaltır.

  • Kullanımı basit yüksek maliyetli alt yapı ve ekipman gerektirmez.
  • Yağ parçalama özelliğinden  dolayı giderlerdeki tıkanmayı önler.
  • Çevre dostudur. İnsan ve diğer canlılar için zararsızdır.

EKONOMİK FAYDA

Dağınık nüfusun bulunduğu yerlerdeki basit atık su uygulamaları

için BİOWİSH™ en düşük maliyetli ve çevresel olarak sürdürülebilir teknolojidir.

BİOWİSH™ teknolojisini kullanmanın yıllık kişi başına 2-3 dolar (USD) maliyeti olduğu tahmin edilmektedir, yani geleneksel bir atık su arıtma tesisini işletmek ve sermaye kazanmanın %5-10’u. Bu teknoloji ayrıca asgari eğitim ve yetenek gereksinimi ile yerel istihdam anlamında fırsat sağlar.

UYGULAMALAR

BİOWİSH™ teknolojisi arıtma sistemlerinde ve açık atık su kanallarında mevcut biyoloji ile birlikte ve minimum altı saat hidrolik bekletme süresi ile en iyi performansını gösterir.

BİOWİSH™ ürünlerin kullanımı çok basittir ve genellikle 15-30 gün içinde iyileşme görülür. Daha yüksek miktarda katı ve çamur kalıntı içeriği olan atık su arıtma sistemlerinde sonuç daha geç görülebilir.

BİOWİSH™ teknoloji ayrıca deşarj standartlarına uymakta olan ancak kapasite artırımı veya maliyet tasarrufu arayan işletmelere de destek olur. Bu risk profiline dayanarak BİOWİSH™ teknolojisinin deşarj değerlerini etkilemeden ürünün faydalarını gösterebileceği pek çok teknoloji performansı vardır.

Bütün bir tesis kapsamında BİOWİSH™ teknolojileri sistemin toplam analizini yapar ve potansiyel faydaları elde ederken riskleri en aza indirecek detaylı planı gerçekleştirir. BİOWİSH™ teknolojileri olarak en düşük maliyetli ve en düşük riskli ve aynı zamanda en yüksek ödüllü teknolojiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Daha fazla detay için bizimle irtibata geçiniz.